Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ(ΟΣΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ)

Posted by Θεοφύλακτος Ακρίτας  |  at  5:37 π.μ. No comments

Oι δαίμονες χρησιμοποιουν πολλές φορές τα όνειρα για να ενοχλήσουν και να πληγωσουν τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι οι άπειροι στον πνευματικό αγώνα χριστιανοί πού δίνουν σημασία στά ονειρα βλάπτονται, κάνουν μεγάλο κακό στόν έαυτό τους.Γι' αυτό κι είναι σημαντικό πράγμα νά μπορουμε να διακρίνουμε τήν άκριβή σημασία πού εχουν τα ονειρα
σ' έκείνους τούς άνθρώπους πού δέν εχουν άκόμα αναγεννηθεί από τό 'Άγιο Πνευμα.
Τήν ωρα του υπνου ή υπαρξη του ανθρώπου βρίσκεται σέ κατάσταση λήθης, χάνει τήν αυτοσυνειδησία της.'Όλες οι έκούσιες δραστηριότητες κι έργασίες σταματουν,αδρανουν τήν ωρα του υπνου.
Η μόνη δραστηριότητα πού συνεχίζει τή λειτουργία της είναι έκείνη πού είναι αναγκαία γιά τή ζωή του ανθρώπου, τήν υπαρξή του, καί δέν μπορεί νά σταματήσει.
Τό αίμα συνεχίζει νά κυκλοφορεί στό σωμα, τό στομάχι χωνεύει τήν τροφή, οι πνεύμονες διατηρουν τήν αναπνοή, τό δέρμα έφιδρώνει.Οι σκέψεις, οι φαντασίες και οι αισθήσεις έξακολουθουν νά παράγονται στήν ψυχή, άλλά μόνο μέ τή δράση της υποσυνείδητης φύσης μας, χωρίς νά έξαρτιουνται από τή θέληση καί τή λογική μας.
'Από τέτοιες φαντασίες, ποό συνοδεόονται κι από παράξενες σκέψεις και εικόνες, άποτελείται τό ονειρο.
Μοιάζει έξαιρετικά περίεργο τό γεγονός οτι ολ' αυτά δέν εχουν καμιά σχέση μέ τίς θεληματικές, τίς «έν έπιγνώσει » σκέψεις του ανθρώπου. 'Όλα παρουσιάζονται ξαφνικά καΙ παράδοξα, σύμφωνα μέ τους νόμους καί τίς απαιτήσεις της φύσης μας.
Συχνά ενα όνειρο μπορεί νά μεταφέρει κάποιες σκέψεις η έπιθυμίες μας άλλά σκόρπιες, χωρίς συνοχή. 'Άλλα ονειρα μπορεί νά είναι άποτέλεσμα κάποιας ιδιαίτερης ήθικης κατάστασης του λογικου. 'Έτσι ενα ονειρο δέν μπορεί νά εχει οποιαδήποτε σημασία οϋτε καί πρέπει έμείς νά του δίνουμε τέτοια. Ή έπιθυμία που εχουν πολλοί άνθρωποι νά βλέπουν στά παραληρήματα των ονείρων τους κάποια πρόβλεψη γιά τό μέλλον τους η γιά τό μέλλον άλλων άνθρώπων η κάποιο άλλο νόημα, είναι ολότελα παράλογη καί ανόητη. Πως μπορεί νά γίνεται αυτό αφου δέν εχει οθσιαστική αιτία υπαρξης;
Τήν ωρα που είμαστε ξύπνιοι οι δαίμονες εχουν πρόσβαση στίς ψυχές μας. Πρόσβαση ομως εχουν ακόμα κι οταν κοιμόμαστε. Τότε μάλιστα μας πειράζουν γιά ν' αμαρτήσουμε μέ τό ν' αναμιγνύουν τη δική τους φαντασία μέ τή δική μας. Σέ περίπτωση μάλιστα που βλέπουν μέσα μας κάποιο ένδιαφέρον γιά τά ονειρα, τότε προσπαθούν ν' αυξήσουν τήν προσοχή μας σ' αυτά. 'Έτσι σιγά σιγά μας πείθουν νά τά έμπιστευόμαστε. Καί τέτοια εμπιστοσύνη βέβαια συνοδεύεται πάντα από πλάνη.Η πλάνη αλλοιώνει τίς λογικές μας απόψεις, τίς αποπροσανατολίζει. Και τότε ολη η ενεργητικότητά μας στηρίζεται σέ σαθρά θεμέλια. Κι αυτός είναι ο χωρος όπου θέλουν νά μας οδηγήσουν οί δαίμονες.
Εκείνοι πού εχουν προσχωρήσει σ' αυτήν τήν έγωιστική θεώρηση των πραγμάτων γίνονται πολύ ευκολα θύματα των δαιμόνων. Γι' αυτό κι έκείνοι άρχίζουν να έμφανίζονται στούς πλανεμένους αυτούς ανθρώπους αλλοτε σάν άγγελοι φωτεινοί, αλλοτε μέ τή μορφή αγίων, μαρτύρων η κι αυτης ακόμα της Μητέρας του Θεού κι άλλοτε άκόμα καί μέ τή μορφή του ίδιου τού Χριστού.Οι δαίμονες χαίρονται ιδιαίτερα μέ τόν τρόπο πού ζούν οί πλανεμένοι αυτοί άνθρωποι καί τούς υπόσχονται ουράνιες απολαυές και στέμματα. Κι ετσι οί δαίμονες τους οδηγούν σε μεγάλα ύψη υπερηψάνειας και αυτοεκτίμησης. Τό υψος αυτό ομως δέν είναι τίποτ' άλλο από τήν άβυσσο του όλέθρου καί της πνευματικής καταστροφής τους.
Στήν κατάσταση της πτώσης πού βρισκόμαστε, αφού Η φύση μας δέν εχει ακόμα αναγεννηθεί από τό Άγιο Πνεύμα, πρέπει νά ξέρουμε πώς δέν είναι δυνατό νά δούμε άλλα ονειρα έκτός απ' αυτά πού ύπουλα καί πανούργα μας σερβίρουν οί δαίμονες. 'Όταν είμαστε ξύπνιοι οι δαίμονες ξεσηκώνονται καί μας προκαλούν μέσα από τήν πεσμένη φύση μας μέ σκέψεις καί έπιθυμίες πονηρές. Κι όταν κοιμόμαστε μας κάνουν νά βλέπουμε τα ‘ονειρα πού θέλουν εκείνοι. Όταν είμαστε ξύπνιοι πολλές φορές νιώθουμε θεία παρηγοριά πού πηγάζει από κατάνυξη καί προκαλείται επειδή εχουμε αντίληψη της αμαρτωλότητάς μας ή έχοuμε μνήμη του θανάτου
καί της τέλικης κρίσης. Τέτοιες σκέψεις μας εμφανίζονται από τη χάρη του Θεού που φuτεύτηκε μέσα μας με το άγιο βάπτισμα και τις δεχόμαστε κατ' αναλογίαν της μετάνοιάς μας. Για τον ίδιο λόγο σπάνια καί σ' έξαιρετικές περιπτώσεις εμφανίζονται στόν ύπνο μας άγγελοι τού Θεού για να μας θuμίσοuν τό τέλος μας ή τ βάσανα της κόλασης και την τελική κρίση του Θεoύ. Τέτοια όνειρα μας οδηγοuν σέ σuναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, σε φόβο Θεoύ, σέ κατάνuξη καί μετάνοια.
Αυτά τά όνειρα ομως χαρίζονται πολύ σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε κάποιες αγιασμένες ψυχές ή και σε πολύ αμαρτωλούς μόνο με την ανεξιχνίαστη κι ακατάληπτη ειδική πρόνοια του Θεού. Χαρίζονται πολύ σπάνια όχι έπειδή ή χάρη του Θεού είναι φειδωλή.
Όχι, ποτέ! Η θεία χάρη μας χαρίζει τά όνειρα αυτά πολύ σπάνια έπειδή είμαστε αδύνατοι καί μπορεί να οδηγηθούμε στήν υπερηφάνεια και την αυτοεκτίμηση. Κι αυτό θα υποσκάψει και θ' άφανίσει την ταπείνωσή μας, που ειναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία μας.
Η σωτηρία του άνθρώπου εξαρταται από το κατά πόσο αυτός εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Και το θείο θέλημα εχει τόσο καθαρά εκφραστεί στην Αγία Γραφή, με τοση ενάργεια και τόσο εμπεριστατωμένα,ώστε είναι έντελως άνόητο να επιδιώκουμε τή σωτηρία μας ξεφεύγοντας από τό συνηθισμένο δρόμο των πραγμάτων.
Πηγή

Η Ελλάδα μέσα στους Αιώνες:

"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.".

Λάβε Ενημερώσεις

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ:

Σχετικά Άρθρα

0 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top