Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Η Εὐρώπη μέ τήν «ἐπίθεσή της στόν Οὐρανό», μέ τήν ἀποκαθήλωση τοῦ χριστιανικοῦ Θεοῦ, πού ἦταν τό σταθερό ἐπί αἰῶνες πολιτισμικό καί πολιτιστικό της θεμέλιο βαδίζει προς την κατάρρευση.

Posted by Θεοφύλακτος Ακρίτας  |  at  10:42 π.μ. No comments

Ἡ Μετανάστευση. Τό διαιώνιο κῦμα. Ἀνατολή-Δύση. Πέρσες, Ἄραβες, Βούλγαροι, Κομάνοι, Οὐιγοῦροι, Σελτζοῦκοι, Ὀθωμανοί καί ἄλλοι, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Στούς ἀρχαίους χρόνους  ὁ  Μαραθώνας κι οἱ Πλαταιές. Τό ἀδιαπέραστο αὐλάκι. Στούς Μέσους χρόνους ἡ Μεγάλη Ρωμανία, ἡ Μεσαιωνική μας αὐτοκρατορία, μέ τεράστιους ἀγῶνες κράτησε τούς εἰσβολεῖς,
κυρίως Ἄραβες, ἐκτός συνόρων καί πολιτισμοῦ: Κωνσταντῖνος Πωγωνᾶτος, ΛέωνΓ΄ Ἴσαυρος, Νικηφόρος Φωκᾶς, Ἰωάννης Τσιμισκῆς, Βασίλειος Β΄ κ. ἄ. Κράτησαν κλειστά τά σύνορα τά σφράγισαν. Τότε οἱ Εὐρωπαῖοι βασιλιάδες ἀποθέωναν τούς αὐτοκράτορές μας, κυριολεκτικά προσκυνοῦσαν τίς εἰκόνες τους.  Ὁ φόβος τους ἀπό τήν φανατισμένη Ἀνατολή τοῦ Μωάμεθ εἶχε γίνει τρόμος. Φυλαγμένα τά σύνορα  ἀπό τούς Ρωμιούς, δέν χρειάσθηκε παρά μιά φορά, τό 732, ὁ Κάρολος Μαρτέλος νά ἀπωθήσει τούς Ἄραβες τῆς Ἰσπανίας στό Πουατιέ. Ἄν περνοῦσαν, σήμερα στή δῆθεν Διαφωτισμένη Εὐρώπη, πού κόπτεται γιά τίς δῆθεν εὐρωπαϊκές ἀξίες(πού, σημειωθήτω, εἶναι καθαρές ἑλληνικές καί χριστιανικές καί μόνον, καί τις ὁποῖες δημόσια καί ἀναίσχυντα ἀπέρριψαν καί ἀπορρίπτουν) σήμερα, λοιπόν, ἄν περνοῦσαν, θά κυκλοφοροῦσαν παντοῦ στήν Εὐρώπη, μόνο τσαντόρ καί μποῦργκες καί στά περίοπτα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια θά διδασκόταν  μόνο τό Κοράνιο. Γιά νά λέμε καί τούς «φτωχοῦ κι ἐλεεινοῦ» Ρωμιοῦ τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια.
 Σήμερα γιά πολλοστή φορά οἱ βιαστές καί δολοφόνοι τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Ἀφρικῆς, τοῦ κόσμου ὃλου, παίζουν ἓνα ἀπό τά ὓστατα ὑπαρξιακά τους παιχνίδια.  Ξαναδείχνουν τό ἀπάνθρωπο πρόσωπό τους στόν πάλαι ποτε εὐεργέτη τους. Τούς εἴδατε μέ τί κυνισμό! Μερικοί, ὄχι ἀκκίζονται, μά ἐπιχαίρουν μέ τήν ἐλεεινή μας κατάσταση, Ἄνθρωποι, ἀπαλειφάδια καί μετανεωτερικοί γενίτσαροι τοῦ....σωτηριώ-
δους πρίν δυό τρεῖς δεκαετίες, μεσιανικοῦ πολιτισμοῦ τους καί σήμερα βασιλικώτεροι τῶν δυτικώτερων ἀδελφῶν τους. Ἀπάνθρωποι, κι ὄχι μόνο στό μέγα Προσφυγικό. Ἓνας φόβος ὑπαρξιακός τούς ταράζει τά στήθια. Μυρίζονται τόν ἀπόλυτο κίνδυνο πού πλησιάζει. Θέλουν, βεβαια, ἐπιβήτορες γιά νά ἀναπληρώσουν τό κενό τῆς δημογραφικῆς κι ἐργατικῆς τους ἀπομείωσης κι ἀνικανότητας, μά δέν τό διακινδυνεύουν΄ νομίζουν πώς ἀντέχουν ἀκόμη.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἓνωση(ΕΕ) ὑφίσταται μιά προϊοῦσα διάλυση,. Σχεδόν νομοτελειακά. Τώρα μέ τά τείχη θά πάει λίγο «παρακάτω», ἄν δέν τήν προλάβουν οἱ σιγά ἀλλά σταθερά ἐνεργοποιούμενες ἐσωτερικές σάπιες δυνάμεις. Τίς ὁποῖες ἡ ἴδια  ἐπώασε καί γέννησε.  Τό φρούριο, ὂπως καί νά τό μερεμετίσουν, ἔχει ρωγμές βαθιές, ἀγιάτρευτες. Τά ὃποια τείχη δέν εἶναι ἡ λύση, ποτέ δέν ἦταν. Καί ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε, τά ἰσχυρότερα μέχρι τότε τείχη,  μά ἔπεσε. Κι ἔπεσε κι αὐτή διότι ἐπώαζε μέσα στήν ψυχή της τό κακό. Συνήθως τά κάστρα πέφτουν ἀπό μέσα. 
 4. Ἡ σαπίλα στό βασίλειο τῆς εὐρωπαϊκῆς δανιμαρκίας προχώρησε βαθιά. Ἐδῶ καί 250 χρόνια ἡ Εὐρώπη νοσεῖ, ναί αὐτή ἡ κάποπτε  πάμπλουτη ἀποικιοκρατική Εὐρώπη(πιθανώτατα γι αὐτό) νοσεῖ. Ἀνεπτυξε κακοήθεις ὄγκους. Μιά σύντομη ἀναδρομή  θά δείξει. Ἄν κάθε πολιτισμός δέν μπορεῖ νά σταθεῖ χωρίς ὑπαρξιακά, μεταφυσικά, θρησκευτικά θεμέλια, τότε ἡ Εὐρώπη μέ τήν «ἐπίθεσή της στόν Οὐρανό», μέ τήν ἀποκαθήλωση τοῦ χριστιανικοῦ Θεοῦ, πού ἦταν τό σταθερό ἐπί αἰῶνες ποιλισμικό καί πολιτιστικό της θεμέλιο, βρέθηκε ἐπί ξεροῦ ξύλου κρεμάμενη. Ὁ δογματικός της Ὀρθολογισμός κατέρρευσε ἄδοξα στά ἀμέσως μετα τή Γαλλική Ἐπανάσταση χρόνια. Τό «Θέατρο τοῦ Παραλόγου» δέν ἦταν παρά ἡ ἐλαφριά πλευρά τοῦ δράματος, τό ζαχαρωμένο χάπι γιά νά καταποθεῖ τό φαρμάκι τῆς ἀποτυχίας. Τό σβήσιμο τῶν φώτων πού θά διαρκοῦσαν ἐσαεί, ἦρθε πολύ γρήγορα. Καί ἦρθε στούς ἀνθρωποκτόνους αὐτοκρατορικούς καί ἄλλους πολέμους, στούς δύο τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, στό Ὀλοκαύτωμα, στά Γκούλαγκ, στήν Ἀφρική, Ἀσία, Νότια Ἀμερική, παντοῦ. Βρώμισε ἡ γῆς ἀνθρώπινο αἷμα διαφωτιστικό΄ οὔτε θηρία νά ἦταν οἱ «διαφωτισμένοι» ἄνθρωποι τῶν δυτικῶν τόπων. Ὄχι δέ μιλῶ γιά Χίτλερ καί Στάλιν, ὃλους τους μετρῶ. Ρωτῆστε τούς Μεσανατολῖτες, τούς ἀφρικανούς, ὃλους, νά σᾶς  τραγουδήσουν τά πολιτιστικά μεγαλεῖα τῶν δυτικῶν «ἀνθρώπων». Μήν πᾶτε μακρυά. Ρωτῆστε τούς Σύρους τῆς Εἰδομένης. Ὄχι, μήν τούς ρωτᾶτε γιά τήν ἀπελπισία πού νοιώθουν στίς παγωμένες λάσπες μέ τά παιδιά τους νά τρέμουν. Ρωτῆστε τους  ποιός ὀργάνωσε τόν ἀπάνθρωπο πολεμο στήν πατρίδα σας, ποιοί ἳδρυσαν καί συντήρησαν( καί συντηροῦν πλουτίζοντας ) αὐτό τό κράτος-δολοφόνο( ΙSΙΣ)-ποιοί ἀνέπτυξαν σ’  ὃλο τόν ἀραβικό κόσμο τήν διαβόητη «Ἀραβική Ἄνοιξη»,  ποιοί ρήμαξαν τήν Μέση Ἀνατολή ἐδῶ καί πάνω  ἀπό  ἓναν αἰώνα. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ δολοφόνοι, σέ ποιούς δίνουν λόγο κα ἀπό ποιούς παίρνουν ἐντολές. Ρωτῆστε τόν ἀδελφό σας Ομπάμα τί κάνει γιά σᾶς.  Τί ἔκανε τό ἔθνος του στούς γηγενεῖς Ἀμερικανούς, πρίν πολλά βέβαια χρόνια, τί ἔγινε στήν ἀποικιοποιημένη μέχρι τελευταῖα Ἀφρική καί Ἀσία, ἀπό τούς πολιτισμένους Εὐρωπαίους, πού κόπτονται σήμερα, οἱ φαρισαῖοι, γιά τίς δῆθεν εύρωπαϊκές ἀξίες. Εἶχε ποτέ ἡ προδιαφωτιστική Εὐρώπη ἀξίες τή γενοκτονία, τήν ἀθεϊα, τό μηδενισμό, τόν ὑλισμό, τόν ἐμπαιγμό τῆς ἀλήθειας καί τῆς δικαιοσύνης;  Ποιές ἀξίες ἀλήθεια; Κι ἄς μή μᾶς ὑποδείξουν Βολταίρους καί Μοντεσκιέ. Ντρέπονται, ἐκεῖ πού εἶναι, γιά τούς  φωτισμένους(ντεμέκ) Εὐρωπαίους πού ἤθελαν νά πλάσουν. Ἄν τέτοιοι εἶναι οἱ ἰδανικοί Εὐρωπαίοι, ἐρρέτω καί ἡ Εὐρώπη καί οἱ δῆθεν ἀξίες της. Ὁ ἁπλός Ἓλληνας μπορεῖ νά εἶναι ἀφελής Βαλκάνιος( οἱ πολιτισμένοι Εὐρωπαιοι μᾶς ὀνόμαζαν, ὃταν ἀποικιοποιοῦσαν καί σκότωναν τόν κόσμο,  «Βαλκάνιους χοιροβοσκούς» οἱ ἀναίσχυντοι!   Νά καταστρέψω τό κείμενο-νά τελειώνω. Ἐρωτᾶται  Ὑπάρχει ἐλπίδα μή κατάρευσης τῆς ΕΕ;  Νά μή δύσει  ἡ Δύση;
5. Μέ αὐτή τήν Εὐρώπη καί ΗΠΑ-δηλ ΔΥΣΗ- ΟΧΙ. 
  Δέν πάω πίσω, τί νά τά λέμε πάλι, μέ τίς αποικιοκρατίες καί ὃλα τά ἐγκλήματα. Σήμερα καί ὁ πιό τυφλός βλέπει πώς ἡ ἱστορία, ἡ καθημερινότητά ὃλων μπαίνει, ἄν δέν μπῆκε, σέ ἓνα  ἀνιστορικό καί μηδενιστικό αὐλάκι. Θά νοιώσουμε στό πετσί μας γρηγορώτερα ἐμεῖς, ἀργότερα οἱ ἀσιάτες καί ἀφρικανοί, τήν οὐσία τῆς Παγκοσμιοποίησης, τῆς Νέας Τάξης, τῆ Νέας Ἐποχῆς, τῆς Παγκόμσιας Ἀγορᾶς, τῆς Ὁμογενοποίησης τῶν ἀνθρώπων πού σάν μεθυσμένα κοπάδια θά ζοῦν σέ μιά φάρμα ἴδια καί χειρότηρη ἐκείνης τοῦ Ὄργουελ. Αὐτά ἀποτελοῦν τό σύντομο  φιλοσοφικό (ἄν εἶναι δυνατόν νά εἶναι  ἀνθρώπινο) ὑπόβαθρο τοῦ Νέου Κόσμου, πού ἐπαγγέλλονται οἱ σήμερα κρατοῦντες, ἀκόμη καί στήν Ἑλλάδα μας , οἱ ἀθεόφοβοι καί ἄθεοι.
   Μά ὑπάρχει κι ἓνας δεύτερος( πολλοί εἶναι) λόγος πού αἰτιολογεῖ τό ΟΧΙ. Δέν χρειάζεται ἀνάλυση: ἡ Εὐρώπη εἶναι τό κατευθυνόμενο χέρι, μάτι καί πόδι, ὄχι μυαλό(ποῦ μυαλό!), τῶν Ἀμερικανῶν. Μέ ἐκτελεστή τή Γερμανία. Ἡ ἄμεση αὐτή ἐξάρτηση φαίνεται  μέν ἑκούσια,  εἶναι ὂμως κάτι σάν αὐτοπαράδοση. Δέν ἔχουν κανένα λόγο οἱ  ΗΠΑ ν’ἀφήσουν τό γκέμι χαλαρό. Κι οἱ χαμαιλέοντες Εὐρωπαιοι καί οἱ ἀνύπαρκτοι πυγμαῖοι ἡγέτες δέ διανοοῦνται κἄν τήν ἀπαίτηση  μιᾶς κάποιας αὐτονομίας, στά εὐρωπαϊκά συμφέροντα, κάποιο σεβασμό στίς εὐρωπαϊκές ἰδιαιτερότητες καί ἄλλα ἠχηρά καί κενά  περιεχομένου δημοκρατικά  ἐπίθετα, κοσμητικά μᾶλλον. Οἳ  Ἀμερικανοί γνωρίζουν πώς τό χαρτί του χάνεται διαπαντός μέ τό μεγάλο εὐρωπαϊκό σπίτι, καταλάβατε;  ἀπό τά Οὐράλια καί πιό ἀνατολικά μέχρι τό Γιβραλτάρ!  Καί οἱ μικρονοϊκοί ἡγέτες τῆς γηραιᾶς ἀκολουθοῦν. Δέν κάνω καθόλου μικροπολιτική. Καί γράμματα καί κυρίως ἱστορία γνωρίζω πολύ καλά. Μόνο μιά  ἀνακαίνιση-ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων τῆς Εὐρώπης, ὄνειρο οὐτοπικό,  ὑπαρξιακή μεταστοιχείωση πάνω σέ αἰώνιες καί δοκιμασμένες ἀξίες, τίς ὁποῖες δέ θά ἐμπορευόμαστε, θά μποροῦσε ν’ ἀνοίξει τό δρόμο γιά νά ζήσει ὁ κόσμος. Κάτι τέτοιο φαίνεται σάν θαῦμα. Ζητεῖται λοιπόν θαῦμα. Καί ζητοῦνται οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν τόν ἑαυτό τους ἄξιο νά λάβουν τό θαῦμα. Ἀπό ποῦ ἀλήθεια;; Αὐτό δέ χρειάζεται μόνο σκέψη΄ χρειάζεται μυαλό καί καρδιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΥΡΜΕΛΗΣ

Θέματα:
Η Ελλάδα μέσα στους Αιώνες:

"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.".

Λάβε Ενημερώσεις

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ:

Σχετικά Άρθρα

0 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top