Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός : Αμαρτίας στάδια

Posted by Θεοφύλακτος Ακρίτας  |  at  5:36 π.μ. No comments


Προσβολή είναι η υπόμνηση που γίνεται απλά από τον εχθρό, όπως κάνε αυτό, ή εκείνο, καθώς συνέβη με τον Κύριο και Θεό μας· «πες, ώστε οι πέτρες αυτές να γίνουν άρτοι». Αυτό, δεν εξαρτάται από εμάς. Συνδυασμός είναι η αποδοχή του λογισμού που μας υποβάλλει ο εχθρός (διάβολος) και η στη συνέχεια εξέταση  και ηδονική διαπραγμάτευση που γίνεται με την θέλησή μας. Πάθος, η συνήθεια που αποκτάται από το συνδυασμό που μας υπαγορεύεται από τον εχθρό και η κατά κάποιο τρόπο συνεχής μελέτη και φαντασία. Πάλη, η αντίσταση του λογισμού με στόχο να αποκρούσει το πάθος, δηλαδή τον εμπαθή λογισμό, ή να συγκατατεθεί· όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα, και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο (Γαλ. 5, 17).
Αιχμαλωσία είναι η βίαιη και ακούσια υποδούλωση της καρδιάς, που τυραννιέται από την υποταγή της και τη μακρά συνήθεια. Συγκατάθεση, η συμφωνία του λογισμού με το πάθος. Ενέργεια, η πράξη του εμπαθούς λογισμού με την συγκατάθεσή του.
Αυτός λοιπόν που έχει απαθείς λογισμούς, ή διώχνει μακριά του εξαρχής με αντίρρηση και σύνεση την προσβολή, αντιμετώπισε με μιας όλα τα επόμενα στάδια.

(Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού, Περί αρετών και κακιών, ψυχικών και σωματικών, Φιλοκαλία Β’, 235)

Η Ελλάδα μέσα στους Αιώνες:

"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.".

Λάβε Ενημερώσεις

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ:

Σχετικά Άρθρα

0 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top