Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Η ΕΡΕΒΩΔΗΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Μέρος Β'

Posted by Θεοφύλακτος Ακρίτας  |  at  11:32 π.μ. No comments


Στους σύγχρονους χρόνους η αστρολογία ουδέποτε συνδέθηκε με την επιστήμη και ιδιαίτερα την Αστρονομία, παρ’ όλες τις προσπάθειες των αποκρυφιστών να δώσουν «επιστημονική» επίφαση στην αγυρτεία αυτή. Παράλληλα διεξάγεται αγώνας από τους επιστήμονες να καταδειχθεί ότι τα ουράνια σώματα ασκούν βεβαίως ορισμένες φυσικές επιρροές στον πλανήτη μας και σε μας τους ίδιους, σε καμιά περίπτωση όμως τέτοιες ώστε να διαμορφώνουν χαρακτήρες, να κανονίζουν μοιρολατρικά τη ζωή μας και το χειρότερο, να έχουν τη δυνατότητα μαντικής για το μέλλον μας. Ο διάσημος αστρονόμος Κέπλερ (1571-1630) έλεγε πως «η αστρονομία έχει νόθον θυγατέρα την αστρολογίαν» (ΘΗΕ,τομ.2,στ.420). Ο διαπρεπής γερμανός αστρονόμος J. Herman έγραψε πως «η αστρολογία δεν στηρίζεται ούτε σε επιστημονικές βάσεις, ούτε στην διαίσθηση, ούτε έχει επαφή με την φύση. Η μέθοδος των αστρολόγων είναι αντιφατική και αντιεπιστημονική. Ακόμη δε τα συμπεράσματα των δεν επαληθεύονται εις την πραγματικότητα» (J. Herman, Das Falsche weltdild, Stuttgart, 1962, σ.76). Η «Διεθνής Αστρονομική Εταιρία» σε συνέδριό της στη Βόνη της Γερμανίας το 2001 διακήρυξε: «ό, τι επί των ημερών μας τιτλοφορείται αστρολογία, δεν είναι άλλο παρά κράμα δεισιδαιμονιών, αγυρτείας και εμπορίου»(Γερμανού Παρασκευόπουλου Μητρ. Ηλείας, Πλάνες και  η Αλήθεια, Αθήνα 2001, σελ.125). Ο αείμνηστος καθηγητής της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δ. Κωτσάκης όχι μόνον απέρριψε την αστρολογία ως επιστήμη, αλλά την χαρακτήρισε ως «υποκατάστατον θρησκείας, εις το οποίον καταφεύγει συνειδητώς ή μη εκείνος όστις δεν συνδέεται βαθύτερον με τον Δημιουργόν του» (Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τομ.2,στ.421), συμφωνώντας με τον μεγάλο φιλόσοφος και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αείμνηστο Ν. Λούβαρι ο οποίος έγραψε πως η αστρολογία, όχι μόνο δεν είναι επιστήμη, και ούτε «απλώς μορφή δεισιδαιμονίας, παρά τα άλλας (δεισιδαιμονίας), αλλ’ αποβαίνει αστρική πραγματικώς θρησκεία, έχουσα ως συνέπειαν την κυριαρχίαν της εις την ειμαρμένην πίστεως» (Μ.Ε.Ε.τομ.Ε΄,σελ.928)! Ο διακεκριμένος επιστήμων και καθηγητής στο Ε.Μ.Π. Α. Δελληγιάννης χαρακτήρισε την αστρολογία ως «ψευδεπιστήμην συνδυάζουσα τας κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και προσπαθούσα επί της υποτιθέμενης επιδράσεως αυτών επί των γηίνων όντων, πραγμάτων και φαινομένων»(Μ.Ε.Ε.,τομ.Ε΄,σελ.928). Ο διαπρεπής καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Χ. Βάρβογλης έγραψε: «Υπάρχει άραγε επιστημονική βάση στην αστρολογία; Η απάντηση είναι σίγουρα αρνητική, αφού καμία από τις γνωστές δυνάμεις της φυσικής δεν μπορεί να εξηγήσει οποιαδήποτε επίδραση των πλανητών στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, ένα κοντινό σώμα, όπως π.χ. ο γυναικολόγος κατά τη γέννα, εξασκεί στο νεογέννητο μωρό έξι φορές μεγαλύτερη βαρυτική δύναμη από ό, τι ο Άρης! Άλλωστε, αν η αστρολογία ήταν επιστήμη, τότε κάθε μέρα τα ωροσκόπια όλων των αστρολόγων θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, αφού υπολογίζονται με τα ίδια δεδομένα» και καταλήγει ο διακεκριμένος επιστήμων: «Πολύ λίγοι, δυστυχώς, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η «μόδα» αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη. Είναι φανερό ότι ευνοεί τον σκοταδισμό και ωθεί τους ανθρώπους στη μοιρολατρία, αφού θεωρεί ότι οι πράξεις τους δεν οφείλονται στην ελεύθερη βούληση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι εξαρχής ορατό: στην αστρολογία πιστεύουν και πολλοί άνθρωποι που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και το μέλλον του τόπου (π.χ., πολιτικοί ή καλλιτέχνες). Η πίστη τους αυτή είναι δυνατόν όχι μόνο να τους οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις, αλλά και να φέρει στα κέντρα λήψης αποφάσεων ανθρώπους έξω από το πολιτικό σύστημα» (www.oodegr.com).
Έχει αποδειχτεί πως οι διάφορες «προβλέψεις» των ωροσκοπίων στηρίζονται στην απάτη, διότι έχουν ως αρχή και βάση να προβάλλουν μελλοντικά γεγονότα που μπορούν να συμβούν στον καθένα, όπως λόγου χάριν: «θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εργασία σας» ή «τα οικονομικά σας θα περιοριστούν» ή «προσέξτε την υγεία σας», «η ερωτική σας ζωή θα περάσει μια σύντομη κρίση», «θα έχετε μια απρόσμενη συνάντηση»κλπ! Τις απατηλές προβλέψεις τις αστρολογίας μπορούμε να τις διαπιστώσουμε εύκολα σε γνώριμα σε μας πρόσωπα που «ανήκουν στα ίδια ζώδια», που τους χωρίζουν όμως χαώδεις ιδιοσυγκρασίες και που τους συμβαίνουν ολωσδιόλου διαφορετικά γεγονότα! Εμφανέστερη είναι η απάτη στη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ωροσκοπίων, διαφορετικών αστρολόγων, ταυτόχρονα συνταγμένων. Όχι μόνον δεν έχουν σύμπτωση προβλέψεων, αλλά κραυγαλέες αντιφάσεις!  Το γεγονός επίσης ότι οι ίδιοι οι αστρολόγοι μένουν εκτός επικερδών προβλέψεων (π.χ. πρόβλεψη του πρώτου λαχνού λαχείου), επιβεβαιώνει πανηγυρικά την αγυρτεία της τέχνης των! Πριν λίγο καιρό δολοφονήθηκε στην Αθήνα διάσημος αστρολόγος από πελάτη του, μέσα στο εργαστήριό του. Προφανώς δε μπόρεσε να προβλέψει τη δολοφονία του και έτσι δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα να την  αποφύγει!
Παρ’ όλα αυτά όμως στις μέρες μας έχουμε ασύλληπτη διάδοση, καλλιέργεια και αποδοχή της αστρολογίας, διότι ο σύγχρονος κόσμος της αποστασίας βρίσκεται σαφώς σε ειδωλολατρικό παροξυσμό. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, ο σημερινός άνθρωπος είναι κατά βάθος ειδωλολάτρης, όσο και οι αρχαίοι ειδωλολάτρες και μαζί δεισιδαίμονας, όσο εκείνοι, διότι αρνείται τη λατρεία του αληθινού Θεού, την οποία αντικατέστησε με τη λατρεία της κτίσεως. Οι σημερινοί άνθρωποι «εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν, και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών… μετήλλαξαν την αλήθεια του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα» (Ρωμ.1,21-25). Αυτή η πνευματική κατάπτωση είχε ως άμεση συνέπεια την μοιρολατρική θεώρηση, ότι δήθεν ο άνθρωπος είναι οντολογικά εξαρτημένος από τα άστρα, φρικτό κατάλοιπο των αρχαίων ειδωλολατρικών θρησκειών, οι οποίες αναβιώνουν με θαυμαστή ορμή και δυναμική τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πολλές από τις νεοπαγανιστικές ομάδες πιστεύουν στη «θεία» φύση των άστρων. Διαβάζουμε έκπληκτοι σε ανακοινώσεις τους ότι τελούν στις λατρευτικές τους εκδηλώσεις και ιεροπραξίες στο «θεό Ήλιο», κυρίως κατά τα ηλιοστάσια! Η μαγικοπαγανιστική θρησκεία, Wicca έχει ως κέντρο της τη λατρεία της Σελήνης, την οποία ταυτίζει με τη «Μεγάλη Θεά» του πιστεύω της!  Στο σύνολό τους οι νεοπαγανιστές πιστεύουν ότι οι «θεοί» τους εξοβελίστηκαν από τη γη, με την επικράτηση του Χριστιανισμού, και κατοικούν στα άστρα, από όπου είναι έτοιμοι να σαλπάρουν για τη γη! Με έκπληξη επίσης παρατηρούμε πως αστρολογικά περιοδικά αφιερώνουν μακροσκελή άρθρα για το νεοπαγανισμό, και νεοπαγανιστικά περιοδικά και ιστοσελίδες να φιλοξενούν αστρολογικά θέματα. Είναι πια αυταπόδεικτο ότι οι ομάδες του αποκρυφισμού είναι μεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό!
Μαζί με την αναπάντεχη αναβίωση των αρχαίων ξεχασμένων παγανιστικών θρησκευμάτων, ήρθαν αναπόφευκτα στην επιφάνεια και οι δεισιδαιμονίες, ως βασικά στοιχεία και εκδηλώσεις της αρχαίας ειδωλολατρίας. Όλα αυτά τα λανσάρει η «Νέα Εποχή» και μαζί τους την αστρολογία, ως την πιο διαδεδομένη αποκρυφιστική πρακτική και επικίνδυνη δεισιδαιμονία, έστω και αν φαντάζει «αθώα» στα μάτια των σημερινών αποπροσανατολισμένων πνευματικά ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στις μέρες μας, όχι μόνο αποδέχεται την αστρολογία, αλλά τελεί σε κατάσταση εξάρτισης από αυτή. Δεν υπάρχει περιοδικό και εφημερίδα που να μην έχει καταχωρημένο «ωροσκόπιο». Μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου προπαγανδίζεται καταιγιστικά η αστρολογία, ώστε έγινε πια τρόπος ζωής! Χιλιάδες άνθρωποι δεν προβαίνουν σε καμιά ενέργεια αν δεν συμβουλευτούν πρώτα το «ωροσκόπιό» τους. Πολλοί προγραμματίζουν την γέννηση των παιδιών τους να συμπίπτουν με το ζώδιο που νομίζουν ευνοϊκό. Ορισμένες γυναίκες προβαίνουν σε καισαρική τομή για να γεννηθεί το παιδί τους ακριβώς την ημερομηνία που τους συμβουλεύουν οι αστρολόγοι. Οι νέοι για το πρώτο πράγμα που ρωτούν στις μεταξύ τους γνωριμίες, σε ποιο ζώδιο ανήκουν, για να «βεβαιωθούν» για την έκβαση της σχέσης τους! Ηγέτες κρατών έχουν στη δούλεψή τους αστρολόγους, τους οποίους συμβουλεύονται για τις πολιτικές τους επιλογές.  Είναι γνωστές οι επιρροές του Χίτλερ από τον αποκρυφισμό, αφού εξαρτιόταν απόλυτα από τους αστρολόγους του. Το ίδιο και ο υλιστής Στάλιν! Διάσημοι «αστέρες» του κινηματογράφου, μουσικοί, καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές, κλπ έχουν τους προσωπικούς τους αστρολόγους.
Υπάρχει όμως και άλλη σοβαρή πτυχή της σύγχρονης αποκρυφιστικής αγυρτείας και εν προκειμένου της σύγχρονης αστρολογίας, έχοντας διπλό σκοπό. Πρωταρχικός της στόχος είναι το κέρδος. Κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει την αστρολογία ως τη «βαριά βιομηχανία» της εποχής μας. Χιλιάδες αστρολόγοι «πουλούν» πανάκριβες «προβλέψεις» και πλουτίζουν, είτε απ’ ευθείας από τις επισκέψεις πολυάριθμων αφελών στα σκοτεινά τους «εργαστήρια», είτε από τις αμέτρητες καθημερινές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, είτε μέσω των τηλεφωνικών υπηρεσιών «υψηλής χρέωσης». Ο δεύτερος και δολιότερος στόχος είναι η αλλοτρίωση του ορθοδόξου χριστιανικού φρονήματος. Η πίστη και η εξάρτιση από τα ζώδια και τις «κοσμικές δυνάμεις», είναι ο ισχυρός μοχλός εκθεμελίωσης της μακάριας και σωστικής σχέσης μας με το Θεό και της εξάρτισής μας από την αέναη πρόνοιά Του. Σκοπός τους είναι να κλονισθεί η εμπιστοσύνη μας στην Εκκλησία  του Χριστού και στην αποκλειστικότητα της σωτηρίας που παρέχει σε όποιο ανθρώπινο πρόσωπο θέλει να σωθεί καθολικά. Η αστρολογία είναι το δολερό θρησκευτικό υποκατάστατο, το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μοναδικό και αναντικατάστατο σωστικό ρόλο της αγίας Εκκλησίας.
Αμφότεροι οι στόχοι επικουρούνται και προωθούνται από συγκεκριμένα αντιχριστιανικά κέντρα, τα οποία επιδιώκουν το γκρέμισμα του θείου οικοδομήματος της Εκκλησίας μας, για να ματαιωθεί το θείο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρωπίνων προσώπων. Είναι πια αποδεδειγμένο πως η αστρολογία, μαζί με όλο τον αποκρυφιστικό συρφετό, λανσάρονται στις σύγχρονες κοινωνίες για να αποστερήσουν το σύγχρονο άνθρωπο από την αγιαστική και σωστική χάρη της Εκκλησίας. Να τον αποκόψουν από την αισιόδοξη προοπτική του χριστιανικού μηνύματος και να τον προσδέσουν στην μοιρολατρική απαισιοδοξία και την εξάρτιση από τις τυφλές «συμπαντικές δυνάμεις», τον απρόσωπο «θεό» της «Νέας Εποχής». Επιχειρούν να αφαιρέσουν από το σύγχρονο άνθρωπο τη θεόσδοτη δυνατότητά του να σχεδιάζει ελεύθερα τη ζωή του και να επιλέγει το μέλλον του,  και να τον προσδέσουν στην πίστη στην ειμαρμένη και την καρμική ανάγκη. Ενδιαφέρον είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την κριτική στη αστρολογία του φιλοσόφου και καθηγητού Ν. Λούβαρι«ο άνθρωπος (ο οποίος εξαρτάται από την αστρολογία) καθίσταται παίγνιον εν ταις χερσί των θείων δυνάμεων, προ πάντων των πονηρών, περιπίπτων από πλάνης εις πλάνην εν τη ζωή βασανίζεται προς τιμωρίαν  υπό των αστρικών εκείνων πνευμάτων. Κατά της τυραννίας ταύτης μόνον φάρμακον είναι η παθητική εις τας ιδιοτροπίας της ειμαρμένης υποταγή, η παραίτησις από πάσης παραμυθίας και ελπίδος, η δουλική εκτέλεσις των διαταγών αυτής. Ο πτωχός θνητός αισθάνεται εκτεθειμένον αναιτίως τον εαυτόν του εντός των μεγάλων τροχών του κοσμικού μηχανισμού» (Μ.Ε.Ε.,τομ.Ε΄,σελ.928). Αυτή ακριβώς η οντολογική πρόσδεση στην ειμαρμένη και τη μοιρολατρική θεώρηση της ζωής εξυπηρετεί θαυμάσια τους στόχους της «Νέας Εποχής» και της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», διότι έτσι μπορεί να γίνουν δεκτά, δίκην νομοτελειακής μεταφυσικής, τα φρικτά διδάγματά τους και η εφιαλτικές πρακτικές και επιδιώξεις τους.
Κατόπιν αυτών η όποια ενασχόληση με την αστρολογία είναι εντελώς απορριπτέα και καταδικαστέα από τη χριστιανική διδασκαλία, διότι αναιρεί πλήρως την πίστη στο προσωπικό Θεό και την πρόνοιά Του, υποβιβάζοντάς Τον σε «απρόσωπη συμπαντική δύναμη» (κεφαλαιώδη πίστη και αρχή της «Νέας Εποχής»). Προβάλλει και εδραιώνει τον νεοεποχίτικο πανθεϊσμό, αφού στηρίζεται στην αρχή ότι στον κόσμο υπάρχουν «θεϊκές δυνάμεις», οι οποίες ασκούν κυρίαρχη επιρροή στη ζωή των ανθρώπων.  Αναιρεί με τις δοξασίες της, περί καρμικής αναγκαιότητας, το θεμελιώδες δόγμα περί του αυτεξουσίου του ανθρώπου, το οποίο δόθηκε σε αυτόν από το Δημιουργό για να είναι ο αποκλειστικός τρόπος πραγματώσεώς του σε θεοειδές πρόσωπο. Καταρρίπτει ολόκληρο το ηθικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού, απορρίπτοντας την έννοια της αμαρτίας, αφού κατά την αστρολογία η μοίρα και τα άστρα έχουν προκαθορίσει τη ζωή του ανθρώπου και άρα για ό, τι κάνει ο ίδιος δεν ευθύνεται  αυτός, αλλά η καρμική του κατάσταση. Η μοιρολατρία, μαζί με την αλλόκοτη πίστη στη μετενσάρκωση, που δέχεται η αστρολογία, απορρίπτουν την έννοια της σωτηρίας και του σωτήρα και κατά συνέπεια τον Σωτήρα Χριστό, ριζώνοντας στον άνθρωπο περισσότερο τη μοιρολατρία.
Είναι λοιπόν απαράδεκτο στο χριστιανό να πιστεύει στα ζώδια, να ασχολείται με τα ωροσκόπια και να εξαρτά τη ζωή του από τις ανόητες και απόλυτα ψεύτικες αστρολογικές «προβλέψεις», διότι χωρίς να το γνωρίζει, θέτει τον εαυτό του εκτός της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον ΞΑ΄ κανόνα της ΣΤ΄ οικουμενικής Συνόδου: «Οι μάντεσιν εαυτούς εκδιδόντες… τύχην και ειμαρμένην και γενεαλογίαν… τους νεφελοδιώκτας, τους γητετευτάς, και φυλακτηρίους, και μάντεις… παντάπασιν απορρίπτεσθαι της Εκκλησίας ορίζομεν». Ο ΛΣΤ΄ κανόνας της εν Λαοδικεία τοπικής Συνόδου ορίζει: «ου δει ιερατικούς ή κληρικούς μάγους ή επαοιδούς είναι ή… αστρολόγους ή ποιείν τα λεγόμενα φυλακτήρια, άτινα εστι δεσμωτήρια των ψυχών αυτών, τα φέροντες, ρίπτεσθαι εκ της Εκκλησίας εκελεύσαμεν». Επί πλέον, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, όλες οι απόκρυφες τέχνες είναι σατανικής εμπνεύσεως και ενεργείας. Οι μάγοι, οι μάντεις, οι αστρολόγοι, κλπ, είναι εκούσια όργανα του διαβόλου και η μαντική, τέχνασμα των πονηρών πνευμάτων για να παγιδεύσουν ανθρώπινα πρόσωπα στην επήρειά τους. Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει αυστηρότατες απαγορεύσεις σε όσους ασχολούνται με τις απόκρυφες τέχνες, μια από τις οποίες είναι η αστρολογία. Δεν αφήνονται περιθώρια ενασχόλησης των χριστιανών με τις απόκρυφες τέχνες και εν προκειμένω με την αστρολογία, ούτε χάριν αστεϊσμού ή περιέργειας, διότι ανεπαίσθητα προκαλείται εθισμός στον αποκρυφισμό και ανοίγει η πόρτα της ψυχής να μπει η δαιμονική ενέργεια, με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες. Ο απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει: «μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε ελέγχετε. Τα γαρ κρυφή γεννώμενα υπ’ αυτών αισχρόν εστι και λέγειν»(Εφ.5,11-12). Οι περισσότεροι άνθρωποι, που μπλέχτηκαν στα ολέθρια δίχτυα του αποκρυφισμού, ξεκίνησαν από αστεϊσμό ή περιέργεια!
Οφείλουμε λοιπόν οι χριστιανοί να είμαστε προσεκτικοί και να μην δεχόμαστε άκριτα τα «σκύβαλα» του αμαρτωλού κόσμου, όπως είναι η αγυρτεία της αστρολογίας. Μέτρο σύγκρισης των πάντων θα πρέπει να είναι για μας η διδασκαλία και η πρακτική της Εκκλησίας μας, ώστε ό, τι δε συμφωνεί με αυτή, να αποβάλλεται ως πνευματικό δηλητήριο και δόλιο τέχνασμα του διαβόλου, το οποίο στήνεται για να μας στερήσει τη σωτηρία και να μας οδηγήσει σε σκοτεινές ατραπούς αδιεξόδων και απώλειας. Εμείς οι πιστοί του Χριστού δεν έχουμε (δεν πρέπει να έχουμε) ανάγκη από αστρολογικές και άλλες προβλέψεις, διότι το μέλλον μας είναι γνωστό από το αλάνθαστο στόμα της Εκκλησίας μας. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας διαβεβαίωσε πως «ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον… εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν.6,47). Τι να τις κάνουμε τις αστρολογικές «προβλέψεις», όταν έχουμε χειροπιαστή την πιο χαροποιό και αισιόδοξη διαβεβαίωση, που έχει δοθεί στην ανθρωπότητα! Απορρίπτουμε λοιπόν την πίστη στις «κοσμικές δυνάμεις» και δοξάζουμε τον μόνο παντοδύναμο αληθινό Θεό μας και υμνούμε το τρισένδοξο όνομά Του, διότι σε Αυτόν ανήκει το κράτος και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Καταδεικνύουμε παράλληλα τις απόκρυφες τέχνες, και μαζί τους την αστρολογία, ως απατηλά έργα του διαβόλου και των επί γης οργάνων του, ως φρικτή αναβίωση της αρχαίας ειδωλολατρίας, η οποία έχει ενταχθεί στο δόλιο οπλοστάσιο της «Νέας Εποχής» κατά της Εκκλησίας μας και ημών των πιστών.
Ας σταθούμε λοιπόν μακριά από τον αποκρυφισμό και από το θανατερό πλοκάμι του, την αγυρτεία της αστρολογίας! Ας φωτίσουμε με το παράδειγμά μας, ως «τέκνα φωτός» (Εφ.5,8), τον ερεβώδη κόσμο του αποκρυφισμού, για να φανεί το μέγεθος του ολέθρου και της καταστροφής που απεργάζεται ο σατανάς, με τα επί γης όργανά του, για τους δύστυχους συνανθρώπους μας, οι οποίοι εκούσια παραδόθηκαν στη δικαιοδοσία του. Αφού, κατά τον απόστολο Παύλο: «τα πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται» (Εφ.5,13), το δε φως είναι ο Χριστός, «το φως το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιωάν.1,9).
Από την αρχαία ειδωλολατρική αστρολατρία, στη σύγχρονη απο-
κρυφιστική αστρολογία – ιστορική και απολογητική μελέτη·
του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητού.

Θέματα:
Η Ελλάδα μέσα στους Αιώνες:

"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.".

Λάβε Ενημερώσεις

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ:

Σχετικά Άρθρα

0 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top